Polityka prywatności

Administratorem zbieranych danych jest Stowarzyszenie Społeczny Komitet ds. AIDS z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 4/11, identyfikujące się numerem NIP 521-125-54-49, REGON 010329637 i zarejestrowane w KRS pod numerem 0000047332. Kontakt: office@skaids.org

Wszelkie gromadzone dane są zbierane w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego zarządzania stroną buddy-polska.pl, oraz wykorzystywane tylko i wyłącznie w tym celu. Podczas wizyty na stronie zbierane automatycznie są takie dane użytkowników, jak: adres IP (anonimizowany), typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz nazwa domeny, z której użytkownik wchodzi na stronę, adres URL strony poprzednio odwiedzanej. Adresy IP w plikach dzienników serwera są zanonimizowane i nie można ich przypisać konkretnej osobie. Dane są wykorzystywane wyłącznie do oceny działania i bezpieczeństwa strony buddy-polska.pl oraz do optymalizacji jej oferty, dla generowania statystyk odwiedzin strony (za pomocą narzędzia Google Analytics), co umożliwia sprawne administrowanie serwisem, zapewnienie mu wysokiej jakości merytorycznej, zapobieganie powstawaniu błędów w jego działaniu.

Użytkownicy mogą przeglądać stronę buddy-polska.pl anonimowo, nie jest wymagana rejestracja, nie są stosowane żadne narzędzia identyfikacji Użytkowników. Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi serwis.

Żadne gromadzone dane nie są przekazywane innym podmiotom, nie są one udostępniane nikomu, chyba że wynika to z żądania organów państwa na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa).

Przetwarzanie danych osobowych

W przypadku przesłania wiadomości gromadzone są dane osobowe takie jak: imię, rok urodzenia, adres e-mail, numer telefonu lub inne, podane w przesłanej wiadomości. Administratorem zbieranych danych osobowych jest Stowarzyszenie Społeczny Komitet ds. AIDS z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 4/11, identyfikujące się numerem NIP 521-125-54-49, REGON 010329637 i zarejestrowane w KRS pod numerem 0000047332. Kontakt: office@skaids.org. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Społecznego Komitetu ds. AIDS – realizacja jego celów statutowych dla dobra społecznego i informowanie o działalności społecznej.  Dane te są przechowywane wyłącznie na czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a następnie kasowane. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Społeczny Komitet ds. AIDS ma następujące prawa:

  • prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;
  • prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
  • prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;
  • prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania przez nas danych osobowych prawo do przenoszenia danych
  • prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie; oraz
  • prawo do odmowy bycia przedmiotem automatycznie podejmowanych decyzji
  • prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jeśli dana decyzja może powodować dla użytkownika skutki prawne lub mieć podobny efekt;
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • prawo wniesienia skargi do RODO w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.